Primjena najviših standarda kvalitete kod obnove vjetrom otpuhane fasade u Splitu

3. svibnja 2015.
Posted in Novosti
3. svibnja 2015. Inegra

Primjena najviših standarda kvalitete kod obnove vjetrom otpuhane fasade u Splitu

Dubrovačka Split fasada
Dubrovačka Split fasada
Inegra po najvišim standardima izvodi radove na obnovi fasade u Splitu koju je otpuhala bura prije nekoliko mjeseci. Fasada je napravljena prije sedam godina od strane drugog izvođača, a potom je na završenu termoizoliranu fasadu postavljena reklama koja je naposlijetku postala i uzrok urušavanju fasade. Ovakav primjer obnove, odnosno izvedbe termoizolacije na fasadama višestambenih zgrada, biti će predstavljen kao ogledni primjer kod izvođenja termoizolacijskih fasada.