Termografsko snimanje i analiza

14. prosinca 2014.
Posted in Novosti
14. prosinca 2014. Inegra

Termografsko snimanje i analiza

TermografijaTermografsko snimanje i analiza podrazumijeva uslugu izlaska ovlaštenog termografiste na teren i snimanje predmeta ili objekta, te daljnju obradu na računalu i analizu podataka snimljenih na terenu.

Kao rezultat obrade i analize izdaje se termografsko izvješće, koje izrađuje i potpisuje ovlašteni termografist.

Termovizija je infracrveno snimanje u realnom vremenu.

Termovizija se koristi za pronalaženje temperaturnih anomalija u pogonima, na elektro instalacijama, cjevovodima, na građevinskim objektima i dr.

Inegra nudi uslugu termografskog snimanja i analize te termovizijskog snimanja.

Infracrvena termografija je nekontaktna metoda mjerenja temperature. Temelji se na mjerenju intenziteta infracrvenog zračenja. Rezultat termografskog mjerenja je termogram koji daje sliku temperaturne raspodjele na površini promatranog objekta.

Primjena termografije u građevinarstvu
• Prikaz gubitaka topline na fasadi
• Otkrivanje toplinskih mostova
• Detektiranje prodora vlage
• Lociranje propuštanja ravnih krovova

Primjenom IC termografije u građevinarstvu moguće je uspješno detektirati razne greške i nedostatke pri izvođenju i uporabi objekata. Ova metoda ima široku primjenu kod lociranja propuštanja ravnih krovova ili detektiranja vlage unutar objekta, a najčešće se koristi za prikaz gubitaka topline na fasadi i zatvorima.