Infracrvena termografija je nekontaktna metoda mjerenja temperature. Temelji se na mjerenju intenziteta infracrvenog zračenja. Rezultat termografskog mjerenja je termogram koji daje sliku temperaturne raspodjele na površini promatranog objekta.

Primjena termografije u građevinarstvu
• Prikaz gubitaka topline na fasadi
• Otkrivanje toplinskih mostova
• Detektiranje prodora vlage
• Lociranje propuštanja ravnih krovova

Primjenom IC termografije u građevinarstvu moguće je uspješno detektirati razne greške i nedostatke pri izvođenju i uporabi objekata. Ova metoda ima široku primjenu kod lociranja propuštanja ravnih krovova ili detektiranja vlage unutar objekta, a najčešće se koristi za prikaz gubitaka topline na fasadi i zatvorima.

Termografija u građevinarstvu

Termografsko snimanje i analiza podrazumijeva uslugu izlaska ovlaštenog termografiste na teren i snimanje predmeta ili objekta, te daljnju obradu na računalu i analizu podataka snimljenih na terenu.

Kao rezultat obrade i analize izdaje se termografsko izvješće, koje izrađuje i potpisuje ovlašteni termografist.

Termovizija je infracrveno snimanje u realnom vremenu.

Termovizija se koristi za pronalaženje temperaturnih anomalija u pogonima, na elektro instalacijama, cjevovodima, na građevinskim objektima i dr.

Inegra nudi uslugu termografskog snimanja i analize te termovizijskog snimanja.

Pričvrsnice u fasadi

Energetska djelotvornost u zgradarstvu ima kao glavni cilj trajno smanjenje energetskih potreba pri projektiranju, izgradnji i korištenju novih zgrada, te sanaciji i rekonstrukciji postojećih. IC termografija danas se pokazuje kao izuzetno korisna metoda u istraživanju i unapređivanju energetske efikasnosti u zgradarstvu. Pomoću termografskih snimaka dijelova konstrukcije moguće je vrlo brzo prepoznati nedostatke povezane s toplinskim karakteristikama, otkriti uzroke i predložiti sanaciju.

Gubitak topline

Mogućnost beskontaktnog i daljinskog snimanja ukupnog temperaturnog polja površine promatranog objekta daje velike prednosti u odnosu na klasične analize konstrukcije. Primjena je podjednako korisna na postojećim objektima, objektima pod zaštitom kao i novim objektima. U razvijenim se zemljama metoda termografije sve više uvodi kao obvezna metoda kontrole pri primopredaji objekta, te u redovnom nadzoru i održavanju objekta, posebno objekta javne namjene.

Istraživanja pokazuju da među troškovima gradnje i pogona zgrade na prvom mjestu često stoje troškovi održavanja. Stoga primjena termografije može donijeti značajne uštede bilo putem kratkoročnog spriječavanja ozbiljne degradacije sustava konstrukcije ili pak dugoročnog podizanja energetske efikasnosti zgrade.

Vlaga u zidovima

Kao beskontaktna temperaturna mjerna metoda infracrvena termografija omogućuje korisniku otkrivanje raznolikih potencijalnih grešaka i to bez potrebe prekida procesa proizvodnje i troškova koji su povezani s tim prekidom!

Za svakog korisnika IC termografije snimka se računalno obrađuje posebnom programskom aplikacijom za analizu IC zapisa, a završno se izdaje Protokol/Izvješće (ili nalaz/atest) snimljenog s naznakom defekta i preporukom sanacije koje potpisuje samo školovani i certificirani termografist.

Toplinski most

Termografija

[quote style=”boxed”]Za više informacija o uvjetima i cijenama, kontaktirajte nas.[/quote]